ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਬਰੁਕਲਿਨ

ਬਰੁਕਲਿਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫਿਸ **ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ**

111 ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 11201
ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡ

ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫਿਸ

60 ਬੇ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ, NY 3
Manhattan

ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ

199 ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨਿਊਯਾਰਕ, NY 10038
ਬ੍ਰੌਂਕਸ

ਬ੍ਰੋਂਕਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫਿਸ

260 ਈ. 161ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬ੍ਰੌਂਕਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ 10451
ਕਵੀਂਸ

ਕਵੀਂਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫਿਸ (ਕਿਊ ਗਾਰਡਨ)

120-46 ਕੁਈਨਜ਼ ਬਲਵੀਡੀ. ਕੇਵ ਗਾਰਡਨ, NY 11415
ਬ੍ਰੌਂਕਸ

ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ

1118 ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੰਕੋਰਸ (166 ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ) ਬ੍ਰੋਂਕਸ, NY 10451

ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਦਫਤਰ

ਬਰੌਂਕਸ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟਹਾਊਸ, 265 ਈਸਟ 161 ਸਟ੍ਰੀਟ, ਰੂਮ 599 ਬ੍ਰੌਂਕਸ, NY 10451

ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਫਤਰ

260 ਈ. 161ਵੀਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬ੍ਰੌਂਕਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ 10451
ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡ

ਰਿਚਮੰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਰਾਈਟਸ ਦਫਤਰ

60 ਬੇ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ, NY 3
ਬ੍ਰੌਂਕਸ

ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਰਾਈਟਸ ਦਫਤਰ

ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, 900 ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਐਵੇਨਿਊ ਰੂਮ 6-ਸੀ12 ਬ੍ਰੌਂਕਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ 10451
ਬਰੁਕਲਿਨ

ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦਫਤਰ **ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ**

111 ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 11201
ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡ

ਰਿਚਮੰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਰਾਈਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ

ਰਿਚਮੰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ, 100 ਰਿਚਮੰਡ ਟੈਰੇਸ (ਬੇਸਮੈਂਟ) ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ, NY 10301
ਬਰੁਕਲਿਨ

ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

320 ਜੈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਰੂਮ 1348 ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 11201

ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਫਤਰ **ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ**

111 ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 11201, 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡ

ਰਿਚਮੰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਹਾਊਸ

26 ਸੈਂਟਰਲ ਐਵੇਨਿਊ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ, NY 2
ਬਰੁਕਲਿਨ

ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਰਾਈਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ **ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ**

111 ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11201, 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਕਵੀਂਸ

ਕਵੀਂਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਰਟ

89-17 ਸੂਟਫਿਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਜਮਾਇਕਾ, NY 11435

ਕਵੀਂਸ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਫਤਰ

120-46 ਕਵੀਂਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਕੇਵ ਗਾਰਡਨ, NY 11415

ਕਵੀਂਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਰਾਈਟਸ ਦਫਤਰ

153-01 ਜਮਾਇਕਾ ਐਵੇਨਿਊ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਮਾਇਕਾ, NY 3

ਕਵੀਂਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਰਾਈਟਸ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ

ਕਵੀਂਸ ਕਾਉਂਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ, 151-20 ਜਮਾਇਕਾ ਐਵੇਨਿਊ ਰੂਮ ਏ480-484 ਜਮੈਕਾ, NY 11432
ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡ

ਰਿਚਮੰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਫਤਰ

60 ਬੇ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ, NY 3
ਬਰੁਕਲਿਨ

ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ

330 ਜੈ ਸਟ੍ਰੀਟ ਰੂਮ 3112 ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 11201
Manhattan

ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਰਾਈਟਸ ਦਫਤਰ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ, 60 ਲਫੇਏਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਰੂਮ 9ਏ ਨਿਊਯਾਰਕ, NY 10013
ਬਰੁਕਲਿਨ

ਰੈੱਡ ਹੁੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਰਟ

88 ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਸ ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 11231
Manhattan

ਮਿਡਟਾਊਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਰਟ

314 ਵੈਸਟ 54th ਸਟਰੀਟ New York, NY 10019
ਬਰੁਕਲਿਨ

ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ

120 ਸ਼ੈਮਰਹੋਰਨ ਰੂਮ 403E ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 11201
Manhattan

ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ

100 ਸੈਂਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨਿਊਯਾਰਕ, NY 10013
ਬਰੁਕਲਿਨ

ਬਰੁਕਲਿਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਰਟ ਆਫਿਸ

141 ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 2
Manhattan

ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫਿਸ

49 ਥਾਮਸ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ, NY 10013

ਹਾਰਲੇਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ

ਥੇਰੇਸਾ ਟਾਵਰਜ਼, 2090 ਐਡਮ ਕਲੇਟਨ ਪਾਵੇਲ ਜੂਨੀਅਰ ਬਲਵੀਡੀ. ਨਿਊਯਾਰਕ, NY 10027
ਬਰੁਕਲਿਨ

ਬਰੁਕਲਿਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫਿਸ - ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਸਟ੍ਰੀਟ

394 ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਰੁਕਲਿਨ, NY 11207