कानुनी सहायता समाज

1997

पुनरावेदन डिभिजनले म्याककेनको निर्णयको रक्षा गर्दछ

अपील डिभिजन, फर्स्ट डिपार्टमेन्टले म्याककेनमा ट्रायल कोर्टको आदेशलाई पुष्टि गर्‍यो, शहर, घरबारविहीन सेवा विभाग र मानव संसाधन प्रशासनलाई नागरिक अवहेलनामा राख्दै र आश्रयको प्रावधान आवश्यक पर्ने अदालतका आदेशहरूको उल्लङ्घनका लागि पूर्वव्यापी र सम्भावित राती जरिवाना लगाउँदै।